Chính sách mua hàng và Thanh toán

1. Cách thức đặt hàng

  • Mỹ thuật quảng cáo Toàn An không áp dụng tính năng Đặt hàng và Thanh toán trên website www.biencongty.com.vn.
  • Do đó Quý khách hàng có thể tìm hiểu thông tin vế sản phẩm quan tâm trên www.biencongty.com.vn.
  • Sau đó liên hệ trực tiếp qua công cụ hỗ trợ chat online trên webiste
  • Liên hệ hotline 0965111133  để được hướng dẫn mua hàng và thanh toán.

Tùy thuộc vào thông tin cung cấp và nhu cầu của Khách hàng chúng tôi sẽ có chính sách vận chuyển và thanh toán được quy định rõ ràng trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

2. Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán được thể hiện trong hợp đồng mua bán, cung cấp hàng hóa tùy từng trường hợp theo quá trình thỏa thuận giữa 2 bên.